Over TAB

Tekstueel Adviesbureau Buhler (TAB) is Jacqueline Buhler (1972)

Na de havo en meao (commerciële richting) heeft Jacqueline de lerarenopleiding Nederlands gevolgd aan de toenmalige Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarna is zij meteen aan het werk gegaan als docente Nederlands en Letterkunde bij een middelbare school voor vmbo, havo en vwo. Tijdens de eerste jaren van haar carrière heeft zij ook haar eerstegraads bevoegdheid behaald. Na ruim 25 jaar docentschap is ze met lesgeven (voorlopig) gestopt.

In 2008 is zij begonnen met TAB, een bureau dat oog heeft voor Nederlandse taal, in de meest brede zin des woords. Taal is een spel, dat eerlijk en foutloos gespeeld kan worden. TAB ‘coacht’ u daarbij!

Jacqueline heeft als educatief auteur jarenlang meegeschreven aan gerenommeerde lesmethodes voor het vak Nederlands bij ThiemeMeulenhoff, uitgever van leermiddelen. Ze schreef voor zowel onder- als bovenbouw.

Interesse voor schrijven en taal zat er al vroeg in. In haar middelbareschooltijd was ze al actief met schoolpublicaties, interviewde ze menig docent en publiceerde ze al in regionale bladen. Van haar vader kreeg ze als puber een mooie vulpen, die ze nog altijd bijna dagelijks gebruikt!

Het motto van TAB is drieledig:

  • eenvoud is het kenmerk van het ware;
  • elke geschreven boodschap moet begrijpelijk zijn en
  • ‘Woorden mogen alleen dienen om de stilte te verbeteren’ (Karel Jonckheere 1906-1993).

Sinds twee jaar is Jacqueline ook actief als trouwambtenaar, zie www.wiljebijmijtrouwen.nl.