Tarieven

TAB houdt de zaken graag helder, ook als het om de tarieven gaat. U wordt dus  niet verrast door facturen op basis van gemaakte uren, maar u krijgt een duidelijke offerte die u vooraf precies vertelt wat uw opdracht zal gaan kosten.

TAB gaat daarbij van het volgende uit:

Schrijven, redigeren, adviseren

Op basis van uw opdracht wordt een inschatting gemaakt van de tijdsbesteding, waarbij een uurtarief van € 80,= wordt gehanteerd (excl. btw).